Vi samlar ihop alla anmälningar och fixar kartan och det andra materialet.  Tack till alla ca 74 gårdar som har anmält sig i år! Mera info kommer strax.

Gårdsloppisrally ordnas sö 9.6.2024 11–17.

Läs mera om Gårdsloppisrally här

Vid frågor kontakta info@loppisrally.fi