Gårdsloppisrally (Skärgårds Reklam, FO-nummer 2156728-4) säljer tjänster till privatpersoner i Finland. Vi förbehåller oss rätten till ändring av leveransvillkor och priser. I priserna ingår mervärdesskatt.

Beställning
För att beställa produkter, välj produkter på hemsidan och lägg dem i kundkorgen. Skicka beställningen genom att betala produkterna i webbutikens kassa. Genom att lägga din beställning godkänner du dessa villkor och priser. Om du anger din e-postadress i beställningen, skickar vi dig en beställningsbekräftelse via e-post. Av beställningsbekräftelsen framgår produkterna som beställts samt priset.

Betalning
Betalningar i webbutiken förmedlas av Bambora PayForm (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4) som är registrerat i det av Finansinspektionen övervakade registret över betalningsinstitut. Du går till betalningen via Bambora PayForm webbtjänst och på ditt kontoutdrag är betalningsmottagaren Paybyway Oy. Bambora PayForm förmedlar betalningarna till webbutiken. Betalningen är trygg, då alla uppgifter om transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse så att ingen utomstående instans ser dem.

Köpet uppstår mellan webbutikskunden och webbutiken. Webbutiken är ansvarig för samtliga skyldigheter rörande köpet.

Läs mera: http://www.bambora.fi

Betalningssätt
Via Maksukaista kan du betala med internetbankkoder eller betalkort (credit/debit). Följande betalningssätt används: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Sparbanken, Aktia, Lokala andelsbanker, S-banken, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- och Debit MasterCard-kort.

Bambora PayForm kontaktuppgifter
Bambora PayForm, Paybyway Oy (FO-nummer 2486559-4)
E-post: payform@bambora.com
Telefon: +358 29 300 5050 (vardagar kl. 9–16)
Postadress: Laserkatu 6, 53850 Villmanstrand

Ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för fritidstjänster som har avtalats för en viss tidpunkt.